Brusflasker med farlig innhold funnet på området

Det er den senere tid funnet noen flasker (også vanlige brusflasker) med diverse spritholdige væsker, og muligens en flaske med noe som kan vise seg å være GHB.

Dette vil nok dessverre kunne forekomme fra tid til annen, og det kan derfor være greit hvis vi alle er oppmerksomme og at spesielt barn blir instruert i å ikke åpne/røre slike flasker, men gi beskjed til foreldre hvis de finner slike.