Husk å renske slukene på tak

Mye regn kombinert med mye løv fører ofte til tette sluker – og den siste tiden er det observert mye vann fra overløpene fra enkelte rekkehustak i Østre Hageby. Dette kan skade takene på sikt.

Det er huseierne selv som er ansvarlige for hustakene sine. Styret i Østre Hageby anbefaler derfor at beboerne i hver rekke blir enige om hvordan de løser denne problematikken; enten ved at noen klatrer opp på taket og gjør det selv, eller ved å hente inn hjelp.

Blokken, som er et eget sameie, har allerede inngått en vedlikeholdsavtale med IK Rør. Avtalen innebærer rengjøring av utvendige sluker montert på tak og svalgang to ganger i året, i tillegg til å utføre nødvendige reparasjoner.

B10 (husnr. 98-108) har også inngått en tilsvarende avtale med IK Rør, der fakturaen sendes til en kontaktperson i husrekken.