Østre Hageby Felles

Fakturaadresse:

Sameiet Østre Hageby Felles, ref. nr. 1487
c/o Fakturamottak Bate
Postboks 4390 Vika
8608 Mo i Rana

Organisasjonsnummer:
915 509 185

Navn/foretaksnavn:
SAMEIET ØSTRE HAGEBY FELLES

Organisasjonsform:
Tingsrettslig sameie

Forretningsadresse:
Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

Kommune:
STAVANGER